Boost je TeamBezieling – online

Bezielde teams?! En dat online?

Herken je één van de onderstaande aspecten bij jezelf, jouw team of in jouw organisatie?

 • Na corona is er niet veel veranderd in de werksituatie
 • De druk om te presteren blijft onverminderd hoog
 • Dagen lopen in elkaar over
 • Het plezier in het werken vlakt af
 • De waan van de dag regeert
 • Er is uitval door ziekte

Je voelt dat er meer in jou en het team zit dan eruit komt. Hoe krijg je creativiteit naar boven? Het is hoog tijd voor nieuwe verbinding en onderling begrip.

Ik werk met teams die meer impact willen maken.
Rationeel weet je dat succes te maken heeft met het bundelen van krachten, maar hoe doe je dat?
Goed je best doen is niet altijd genoeg. Tanden op elkaar en doorzetten evenmin. Altijd klaar staan voor anderen is ook niet de manier. Wat wel?

In het online Teamtraject Boost je Bezieling leer je hoe je naar jouw bezieling toewerkt waardoor niet allee jouw prestaties maar ook die van je team sterk verbeteren. Je leert hoe je anderen meeneemt in jouw ambitie en hoe je tot win-win situaties komt. In dit unieke, online traject werken we toe naar concrete business innovaties.

COCKTAIL-methode
De COCKTAIL-methode is de unieke aanpak om naar het bevlogen team toe te werken.
De acht letters van het woord cocktail zijn de beginletters van de opeenvolgende modules op weg naar bezieling.

Opbrengsten van de COCKTAIL methode:

 • Je maakt een sterke en persoonlijke verbinding met je team
 • Je creativiteit stijgt
 • Je komt tot concrete business innovaties
 • Je stemt steeds beter af op dat wat je drijft, je ‘software’
 • Je ontdekt hoe je anderen het beste motiveert
 • Je maakt kennis met de belangrijkste management modellen en past die toe
 • Je leert hoe team ontwikkeling verloopt en jouw rol erin
 • Je leert hoe je intervisie houdt en de opbrengsten daarvan


Voor wie?
Teams die op zoek zijn naar nieuw elan, beter willen samenwerken en meer impact willen maken.

Hoe?
Dit is een stevige online training van 12 weken.
Voorafgaand aan de training heb ik een persoonlijk gesprek met de deelnemers waarin ik dieper inga op de individuele doelstellingen.

Na de intake worden de modules van ca. 20 minuten individueel online gevolgd.
Elke module komt met 2 audiofragmenten. Dit zijn opdrachten die de deelnemers in buddy’s gaan uitvoeren. De buddy groepjes zullen geregeld wisselen van samenstelling.
Na elke twee modules is er een online bijeenkomst met het voltallige team en krijgen de deelnemers tijd om vragen te stellen. In deze bijeenkomst gaan we verder de diepte in op de thema’s. Deze bijeenkomst duurt twee uur.

De prijs

Voor 8 online modules, 16 audiofragmenten, vier online bijeenkomsten via Zoom en een handig werkboek betaal je  EUR 2.999,– ex BTW. Dit is incluis persoonlijke intake met de teamleden en evaluatie bijeenkomst naderhand.

Inhoud – Teamtraject Boost je Bezieling
De eerste vier modules gaan over de ontwikkeling van jezelf en hoe je daardoor waarde toevoegt aan je team en je bedrijf. De laatste vier modules hebben te maken met de onderstroom in het team of de organisatie. Ze gaan echt in op het samenwerken. Met elkaar kom je tot gedragen business innovaties. Die ga je tijdens de laatste bijeenkomst aan elkaar presenteren.

Klik hier voor de inhoud van de modules.

Geïnteresseerd? Wacht niet langer, profiteer van de korting en neem contact met me op. Ik ontmoet je graag!