De Magie Van Storytelling


Wat is Storytelling
?

Storytelling is een verzamelwoord voor het bewust gebruik maken van de kracht van verhalen. Deze oervorm van communicatie geeft aan waar het voor mensen om draait en wat hen drijft. Door verhalen te ontlokken, goed te luisteren en te analyseren krijg je inzicht in de onderstroom van je organisatie. Het biedt duidelijkheid, geeft richting en leidt tot verbinding.

Vroeger, rond het kampvuur, deden mensen niet anders. Het vertellen van verhalen had een magische uitwerking op het groepsgevoel. Denk maar eens terug hoe jij aan de lippen van je juf of meester hing als die een spannend verhaal vertelde. Maar ook als volwassene vinden we het nog steeds heel fijn om in vervoering te geraken en ons op een andere manier te verbinden en te leren. Als je in je team verhalen gaat delen, krijg je inzicht in de worstelingen van mensen, welke keuzes ze maken en waarom. De verhalen zijn leercases die helpen om je organisatie verder te verbeteren.

Weet je dat ieder mens een vat vol verhalen is? Met de juiste vraag en in de juiste sfeer komen verhalen tot leven.

Verhalen ontlok je met een narratieve prikkelvraag. Dat is een vraag die naar een specifiek moment en specifieke emotie vraagt. Een voorbeeld hiervan is de vraag: “Wat is een concreet moment op je werk waarvan je zegt wat ik toen heb meegemaakt daar ben ik écht trots op. Of juist het tegengestelde, een gebeurtenis waarvan je zegt, als ik het opnieuw zou mogen doen, zou ik het echt anders aanpakken.” De verhalen die hieruit ontstaan komen diep bij mensen vanbinnen vandaan. Ze geven inzicht in het hart van de organisatie.

Als je verhalen verzamelt, zul je ontdekken dat specifieke thema’s telkens terugkomen. Als meerdere verhalen dezelfde thematiek hebben, is er sprake van een patroon. Uiteindelijk zal de leider beslissen of er actie ondernomen gaat worden op wat inzichtelijk geworden is.

Train-the-Trainer – De Magie van Storytelling

In de workshop ‘De Magie Van Storytelling’ gaan we ervaringsgericht te werk.
Deelnemers leren:

  1. een storytelling setting te creëren
  2. verhalen naar boven te halen
  3. verhalen te analyseren
  4. hoe je Storytelling in kunt inzetten in je organisatie

Wanneer?
24 Augustus 13.00 – 17.00

Waar?
Het Coachhuis Helmond, Mierloseweg 200, Helmond

Voor wie?
HR Managers, People managers, coaches en trainers die meer grip willen krijgen op de onderstroom in hun bedrijf of organisatie.
minimaal HBO werk en denkniveau
Min. 4, max. 8 deelnemers

Kosten:
EUR 195,– ex BTW

Aan de workshop zal een kleine voorbereidende opdracht voorafgaan.

Voorbeelden van toepassingen voor het inzetten van storytelling:

  1. Persoonlijke ontwikkeling
  2. Waardenverduidelijking
  3. Teambuildingssessies

Ad.1

Storytelling brengt binnen persoonlijke ontwikkelingstrajecten verdieping aan. Een verhaal is nooit alleen een succesverhaal er zit altijd een worsteling in en er zijn mede- en tegenstanders. Hoe zijn die overwonnen? Wat betekent dat voor de verhalenverteller? Wat kun je erdoor leren over jezelf?

Storytelling schijnt licht op je eigen worstelingen. Die zetten je op het spoor van jouw persoonlijke paradoxen en hoe je je daarin verder kunt ontwikkelen,

 Ad.2

Storytelling is een prachtig instrument om de waarden van je organisatie te verduidelijken. Zo kun je heel treffend maken welk gedrag verlangd wordt van je medewerkers en waar je organisatie voor staat. Door verhalen te delen, leren mensen van elkaar op een heel natuurlijke manier.

Stel dat ‘professionaliteit’ een waarde is in de organisatie. Wat is professionaliteit? Wanneer ben ik professioneel? Wanneer ben ik té professioneel? Door met een team een sessie te hebben over de waarde ‘professionaliteit’ gaat de waarde leven.

Als de waarden van de organisatie nog niet geformuleerd zijn, kun je storytelling ook inzetten om waarden te achterhalen. Een voorbeeld van een startvraag is: Kun je me een concreet voorbeeld geven van een ervaring of gebeurtenis uit je werk voor [naam organisatie] waarvan je zegt: ‘Kijk, dit is typisch [naam organisatie]; hier doe ik het voor!’ Laat iemand op zijn antwoord reflecteren door te vragen: ‘Wat betekent dat voor je?’

Ad.3

Storytelling kan bij teamontwikkeling ingezet worden voor het achterhalen wat er in de onderstroom leeft. De dynamiek van de onderstroom wordt niet openlijk geuit maar heeft veel impact op het gedrag van werknemers.

Stel dat er tijdens de coronacrisis spanningen zijn ontstaan omdat er bij sommige medewerkers angst heerst om naar kantoor te komen. Dan kan dat leiden tot frictie en onbegrip. Door met elkaar om tafel te gaan, verhalen te ontlokken en te delen en onbevooroordeeld te luisteren, ontstaat er openheid. Zo werkt storytelling als een katalysator in een schurende setting.

Referentie


Met de kennis en praktische tips uit de workshops Storytelling kunnen we met een goed verhaal ‘op de koffie’ gaan bij opdrachtgevers en partijen in het netwerk. Door de verhalen die tijdens de workshops opkwamen te structureren, te documenteren en te blijven verzamelen kunnen we krachtig vertellen wie we zijn, wat we doen en belangrijker nog hoe we ons advieswerk doen.”

Ir. Theodoor Höngens, Directeur en senior adviseur, M+P | MBBM groep