Mara van Sluis – Manager Klanten bij Parteon

Dat we tijdens de Bezielingstocht zo de diepgang hebben geraakt, was echt bijzonder.

Mara van Sluis

Door de bezielingstocht weet ik niet alleen wat mij bezielt en bezighoudt maar ook wat ik moet doen om bezield te blijven. Daarnaast weet ik wat mijn collega’s drijft en wat we van elkaar nodig hebben om echt een bezield team te worden. Natuurlijk waren het ook twee hele mooie dagen met elkaar. Maar dat er zoveel helderheid ontstaat, dat is echt heel gaaf!