Voor teams die effectiever met elkaar willen omgaan,
met meer plezier willen werken en resultaat nastreven.