De beste versie van jezelf

cat lion mirror“Ik ga mijn directeur meer kansen geven tijdens het OR overleg”. Een prachtige uitspraak van één van mijn deelnemers na afloop van een workshop professionele communicatie. Zijn inzicht is een klein beginnetje van een hopelijk grotere doorbraak. Het geeft aan waarom ik van mijn werk houd. Ik voel me dankbaar wanneer ik kwartjes hoor vallen 😉

We beoordelen onszelf op onze intenties en de ander op zijn gedrag

De beste versie van jezelf laten zien begint bij het bewustzijn dat jouw gedrag er altijd toe doet. Helaas handelen we vaak zonder na te denken. We zijn ons er bijna niet van bewust hoe we op anderen overkomen. We beoordelen onszelf op onze intenties. Hoe onhandig we soms ook communiceren, we rekenen er altijd op dat onze omgeving wel ziet dat we de beste bedoelingen hebben. Bij de ander zien we vooral het gedrag. En dat daar óók de beste intenties achter zitten, tsja, dat vergeten we gemakshalve.

Zo ben ik zelf heel erg de mist in gegaan toen ik een fles drank bij mijn 16-jarige zoon in zijn bureaula vond. Je kunt je voorstellen dat ik enorm schrok. Waar was hij mee bezig? In niet mis te verstane woorden maakte ik hem dat duidelijk. Wat voelde ik mij naar toen het om een cadeau voor zijn vaders verjaardag bleek te gaan… Tijdens een fietstocht met een aantal vrienden naar België had hij het gekocht (daar kan dat nog onder je 18 de ).

Professionele communicatie

Wat zou het mooi zijn als we wat milder naar de ander kunnen kijken in de overtuiging dat die ook de beste bedoelingen heeft. Naar onszelf toe mogen we best wat strenger zijn. Dit is de basis van professionele communicatie.

Leven vanuit vertrouwen

De beste versie van jezelf neerzetten gaat van nature als je leeft vanuit vertrouwen in plaats van angst. In het kort gaat dit om het loslaten van de angstvallige ideeën en verhalen waarin je denken gevangen zit. Wees ervan overtuigd dat het leven zijn weg vindt. Ik kan vertrouwen op mijn zoon en de deelnemer van mijn training in het handelen van zijn directeur.

Professionele ontwikkeling

Ik help jou en je team graag op weg in je professionele ontwikkeling. Bewustwording, eigenaarschap, professionele communicatie en stress reductie zijn hierin sleutelwoorden. Het helpt je om de beste versie van jezelf en je team neer te zetten.