Sta jij open voor confrontaties?

Bokken kunnen vechten tot er één bij neer valt en soms zelfs tot de dood

De middelbare school van mijn zoon startte onlangs een prachtig initiatief om ouders te betrekken bij het vormgeven van de visie. Samen met de rector en twee leerkrachten werd ons tijdens de eerste bijeenkomst gevraagd wat wij belangrijke waarden vonden. “Veiligheid, ontplooiing, respect,  .…..” en zo kwam er een opsomming. Met veiligheid wordt bedoeld dat leerlingen op school fouten durven maken. De discussie ging vervolgens over de vraag of fouten maken gestimuleerd moet worden op school. Ik snap dat je het kunt ervaren als een contradictio in terminis. Het maken van fouten en uitglijders is echter een must om effectief te worden. Niet alleen op school, ook in het bedrijfsleven.

In veel functies gaat het niet meer om harde kennis

Veel belangrijker is dat je veerkrachtig bent, dat je reflecteert en in staat bent in te spelen op veranderende omstandigheden. Dan ontwikkel je je. De vier stadia van het leerproces maken dat duidelijk.

In de eerste fase ben je onbewust-onbekwaam. In deze fase doe je dingen goed en maak je fouten maar je bent je er niet bewust van. Zo zijn veel mensen onbewust-onbekwaam op het gebied van communicatie, ze doen maar wat.

Wanneer je je bewust wordt van je eigen onbekwaamheid beland je in fase twee: bewust – onbekwaam. Deze fase doet pijn. Er gebeurt iets waar je niet blij mee bent. Op communicatief vlak kan het zijn dat je te weinig zeggingskracht ervaart of je hebt het idee dat een gesprek niet lekker loopt maar weet niet hoe je het om kunt buigen. Door hierop te reflecteren en passende begeleiding in de arm te nemen, word je bekwamer. Zo leer je bijvoorbeeld dat je invloed kunt uitoefenen door te schakelen in de communicatie.

Je wordt dan bewust-bekwaam, dit is fase drie. Veel mensen komen niet in deze fase omdat ze de pijn van fase twee niet aankunnen. Ze doen hun ogen dicht en vermijden ‘vervelende’ situaties of ze accepteren dat ze iets niet kunnen. Dat frustreert de ontwikkeling. Effectieve mensen nemen het heft in handen, reflecteren en zoeken manieren om zich verder te bekwamen.

Wanneer de nieuw verworven vaardigheid als vanzelf lijkt te gaan, ben je in de vierde fase beland: onbewust bekwaam. Het aangeleerde gedrag is een automatisme geworden. Je ontwikkelt nu je eigen stijl. Dan kan het zijn dat je bepaalde zaken gaat doen die op zich onjuist zijn maar die bijdragen aan de effectiviteit van het geheel. Een voorbeeld op communicatief vlak is dat je soms ervaren sprekers tijdens een presentatie even met hun handen in de zakken ziet staan. Dat ziet er zeer ontspannen uit. Het verschil tussen de ervaren en onervaren spreker is dat de eerste weet wanneer de handen weer uit de zakken moeten, terwijl de laatste vaak de rest van de presentatie met de handen in de zakken blijft staan.

Als je je wilt ontwikkelen, blijft jezelf dan confronteren met je tekorten.

Zie een fout als een leermoment en een moeilijkheid als een uitdaging. Deze mindset leidt tot vooruitgang. De middelbare school waar ik was zal er ook zo naar moeten kijken als ze kinderen wil afleveren die zich stand kunnen houden in de huidige, veranderende wereld.

Wil je versneld leren?

Wil je je bewustzijn vergroten? Wil je je palet aan communicatieve vaardigheden verfijnen? Geef je dan op voor de training “Improve your Performance”. HeartMath is een belangrijk onderdeel in deze training. Het zorgt voor balans tussen hart en brein waardoor je je veerkracht en dus je prestaties, vergroot.